logobsg

  • Billingstad1
  • Billingstad1
  • Billingstad og Slependen er et område for handel, kontor og boliger i utvikling….....
  • ta del i utviklingen – bli med på å forme området for fremtiden!

Fra gamle Billingstadsletta til ny Billingstadpark

Billingstadsletta Grunneierforening ønsker å bidra til å skape et levende område for handel, kontor og boliger - for private og for næringsliv.

forside

Området skal bli enda mer kjent som et senter for faghandel, volumhandel, detaljhandel, moderne kontorlokaler for kompetansenæringer og boliger for kortreiste arbeidstagere.

Et nytt nærsenter for private og næringsliv er under systematisk og markedsmessig utvikling.

Velkommen hit!

Billingstadsletta Grunneierforening

Billingstadsletta Grunneierforening ble stiftet i mars 2007.

styret-billingstad-grunneierforening-2012

Vi arbeider for å fremme medlemmenes næringsinteresser. Grunneierforeningen arbeider for å oppnå en helhetlig utvikling av Billingstadsletta. På den måten kan grunneierne få en best mulig fremtidsrettet eiendomsdrift.

Foreningen utfører tjenester som medlemmene ellers hadde måttet unnlate eller måttet utføre hver for seg for å fremme sine forretningsmål.

Les mer …

Om Billingstadparken

Visjonen - fra travpark til nærsenter

travbanebildebillingstadparkenBillingstadsletta Grunneierforening arbeider kontinuerlig og tett med administrativ og politisk ledelse i Asker. Ny kommunedelplan vedtatt av Asker kommunestyre 29.1.13 åpner for at Billingstadparken skal bli kjent som et senter for volumhandel. Asker har ingen andre steder for slik handelsvirksomhet. Dette er senest bekreftet i kommuneplanene for perioden 2014 - 2026 og 2018 - 2030, og det arbeider nå med en helhetsplan som ytterligere skal realisere kommunedelplanen i samsvar med ny reguleringsplan for E 18 og nye veikryss, og tilførselsveier for bil, kollektiv, sykkel og gange .

Les mer …

For grunneiere

Grunneiere kan logge inn her