logobsg

Fra gamle Billingstadsletta til ny Billingstadpark

Billingstadsletta Grunneierforening ønsker å bidra til å skape et levende område for handel, kontor og boliger - for private og for næringsliv.

forside

Området skal bli enda mer kjent som et senter for faghandel, volumhandel, detaljhandel, moderne kontorlokaler for kompetansenæringer og boliger for kortreiste arbeidstagere.

Et nytt nærsenter for private og næringsliv er under systematisk og markedsmessig utvikling.

Velkommen hit!

For grunneiere

Grunneiere kan logge inn her